Zalo

PHÚC KHANG - ĐƠN VỊ GIA CÔNG THIẾT BỊ BẾP UY TÍN

Điện thoại: 0345 544 343

Trang chủ / THIẾT BỊ INOX

XE ĐẨY INOX

Phúc Khang chuyên cung cấp đa dạng các chủng loại, mẫu mã sản phẩm thiết bị phụ trợ bằng inox hỗ trợ quá trình nấu ăn của bạn

Xe đẩy hàng Inox 2 tầng

Xe đẩy hàng Inox 2 tầng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Xe đẩy inox 2 tầng

Xe đẩy inox 2 tầng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Xe đẩy khay Inox

Xe đẩy khay Inox

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Xe đẩy làm phòng khách sạn

Xe đẩy làm phòng khách sạn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Xe đẩy đồ vải chia ngăn

Xe đẩy đồ vải chia ngăn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Xe tiêm 2 tầng có ngăn kéo

Xe tiêm 2 tầng có ngăn kéo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Xe tiêm 3 tầng có vành cài xô

Xe tiêm 3 tầng có vành cài xô

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Xe đẩy hàng Inox

Xe đẩy hàng Inox

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

GIÁ KỆ INOX

Kệ Inox 5 tầng giá phẳng

Kệ Inox 5 tầng giá phẳng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Kệ song inox

Kệ song inox

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Kệ Inox 3 tầng giá nan

Kệ Inox 3 tầng giá nan

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Kệ để chén bát 2 tầng giá nan

Kệ để chén bát 2 tầng giá nan

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Kệ chén bát để bàn 2 tầng giá phẳng

Kệ chén bát để bàn 2 tầng giá phẳng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Kệ Inox treo tường

Kệ Inox treo tường

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Kệ Inox 2 tầng treo tường

Kệ Inox 2 tầng treo tường

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giá phẳng Inox treo tường 1 tầng

Giá phẳng Inox treo tường 1 tầng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BÀN INOX

Bàn inox 2 tầng giá phẳng

Bàn inox 2 tầng giá phẳng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bàn Inox có 1 giá phẳng dưới và thành sau

Bàn Inox có 1 giá phẳng dưới và thành sau

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bàn bếp Inox không có giá dưới

Bàn bếp Inox không có giá dưới

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bàn inox có gáy và kệ song dưới

Bàn inox có gáy và kệ song dưới

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bàn bếp Inox 2 tầng có kệ đục lỗ

Bàn bếp Inox 2 tầng có kệ đục lỗ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bàn Inox có 2 ngăn kéo

Bàn Inox có 2 ngăn kéo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bàn chặt Inox có 2 giá nan dưới

Bàn chặt Inox có 2 giá nan dưới

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bàn Inox có giá 2 tầng trên để gia vị

Bàn Inox có giá 2 tầng trên để gia vị

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bàn ăn Inox gấp gọn

Bàn ăn Inox gấp gọn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bàn xếp

Bàn xếp

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bàn chặt Inox

Bàn chặt Inox

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bàn để gia vị Inox 1 giá phẳng

Bàn để gia vị Inox 1 giá phẳng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BÀN TỦ INOX

Bàn tủ Inox cửa mở

Bàn tủ Inox cửa mở

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bàn tủ Inox cửa lùa có ngăn kéo

Bàn tủ Inox cửa lùa có ngăn kéo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bàn Inox có hộc phải

Bàn Inox có hộc phải

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bàn tủ Inox cửa lùa

Bàn tủ Inox cửa lùa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bàn tủ Inox có hộc kéo

Bàn tủ Inox có hộc kéo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bàn tủ Inox có cửa lùa bằng kính

Bàn tủ Inox có cửa lùa bằng kính

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bàn tủ Inox có cửa mở bằng kính

Bàn tủ Inox có cửa mở bằng kính

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

TỦ INOX

Tủ Inox cửa mở

Tủ Inox cửa mở

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tủ Inox cửa lùa

Tủ Inox cửa lùa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tủ Inox có cửa lùa và hộc kéo

Tủ Inox có cửa lùa và hộc kéo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tủ Inox cửa kính

Tủ Inox cửa kính

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tủ Inox 02 cửa kính

Tủ Inox 02 cửa kính

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tủ Inox có bồn rửa chén

Tủ Inox có bồn rửa chén

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tủ Inox để chén bát

Tủ Inox để chén bát

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tủ Inox có ngăn kéo và thành sau

Tủ Inox có ngăn kéo và thành sau

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CHẬU RỬA INOX

Chậu rửa đơn

Chậu rửa đơn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chậu rửa đôi

Chậu rửa đôi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chậu rửa 3 hộc

Chậu rửa 3 hộc

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bồn rửa tay cho trường học

Bồn rửa tay cho trường học

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chậu rửa đơn có kệ song dưới

Chậu rửa đơn có kệ song dưới

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chậu rửa đơn có lỗ xả rác

Chậu rửa đơn có lỗ xả rác

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chậu rửa đơn có bàn lệch phải và kệ dưới

Chậu rửa đơn có bàn lệch phải và kệ dưới

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chậu rửa đôi có lỗ xả rác

Chậu rửa đôi có lỗ xả rác

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

THIẾT BỊ HÚT KHÓI

Chụp hút mùi Inox

Chụp hút mùi Inox

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chụp hút khói Inox cấp gió tươi

Chụp hút khói Inox cấp gió tươi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ống dẫn khói

Ống dẫn khói

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ống gió tiêu âm

Ống gió tiêu âm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt hướng trục tròn Shoohan

Quạt hướng trục tròn Shoohan

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt ly tâm Shoohan

Quạt ly tâm Shoohan

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Hệ thống hút khói Inox

Hệ thống hút khói Inox

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BỂ TÁCH MỠ

Bể tách mỡ nhà hàng

Bể tách mỡ nhà hàng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Phin lọc mỡ

Phin lọc mỡ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bẫy mỡ Inox 50 lít

Bẫy mỡ Inox 50 lít

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ghi thoát sàn

Ghi thoát sàn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

THANH VỊN INOX

Thanh vịn 1

Thanh vịn 1

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thanh vịn 2

Thanh vịn 2

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thanh vịn 3

Thanh vịn 3

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thanh vịn 4

Thanh vịn 4

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thanh vịn 5

Thanh vịn 5

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thanh vịn 6

Thanh vịn 6

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thanh vịn 7

Thanh vịn 7

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thanh vịn 8

Thanh vịn 8

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thanh vịn 9

Thanh vịn 9

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thanh vịn 10

Thanh vịn 10

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

THIẾT BỊ INOX KHÁC

Lan can inox

Lan can inox

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cầu thang inox

Cầu thang inox

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cổng inox

Cổng inox

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cổng inox

Cổng inox

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ghế inox

Ghế inox

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khung phơi áo quần

Khung phơi áo quần

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giá phơi áo quần

Giá phơi áo quần

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giá đựng gia vị

Giá đựng gia vị

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Kệ gia vị treo tường

Kệ gia vị treo tường

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giá phơi áo quần gấp gọn

Giá phơi áo quần gấp gọn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Móc treo quần áo

Móc treo quần áo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CÔNG TY TNHH INOX PHÚC KHANG

Công Ty TNHH Inox Phúc Khang chuyên cung cấp và gia công thiết bị bếp công nghiệp theo yêu cầu: Bếp công nghiệp Á, Âu,... và bàn ghế, chậu rửa, kệ tủ Inox các loại uy tín, chất lượng cao.

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH INOX PHÚC KHANG

Địa chỉ: Số 412 Nguyễn Tất Thành, Phường Thủy Dương, Thị Xã Hương Thủy, Thành Phố Huế, Việt Nam

Điện thoại: 0345 544 343

Email: phuckhanginox@gmail.com

@ Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH INOX PHÚC KHANG | Designed by Trang vàng Việt Nam.